Eğitim Teknoloğu Kimdir?

Eğitim Teknoloğu: Öğretim Tasarım Uzmanı, Eğitim Teknolojileri Uzmanı, E-Öğrenme Uzmanı ve Proje Sorumlusudur.

* E-öğrenme portalları tasarlar, geliştirir ve uygular.

* Farklı konulardaki bilgiler ve eğitim içeriklerinden e-öğrenme içerikleri geliştirilmesi için senaryo ve story board çalışmalarını yürütür.

* Senaryo gereği eğitimde yer alacak simülasyon, animasyon, oyun vb. konuların ne şekilde gerçekleştirileceğini tasarlar.

* Geliştirilecek eğitimi destekleyici görsel/işitsel materyallerin ve öğretim yöntem, teknik ve stratejilerin seçimini ve/veya araştırmasını yapar (ARGE-İNOVASYON).

* Hazırlanan eğitim senaryosunu uygulayacak ekibi yöneterek senaryonun, proje programına uygun şekilde hayata geçirilmesini sağlar.